Jakość, pewność i dywersyfikacja dostaw gazu

Total rezygnuje z poszukiwań łupków w Polsce

W poniedziałek rzecznik resortu środowiska Paweł Mikusek poinformował, że francuski koncern Total nie przedłużył swej jedynej koncesji na poszukiwania gazu łupkowego w Polsce.

Total rezygnuje z poszukiwań łupków w Polsce
Total to kolejny duży koncern, który zaprzestaje poszukiwań gazu łupkowego w Polsce. Wcześniej decyzje o wycofaniu się z poszukiwań gazu łupkowego w Polsce podjęły koncerny: Exxon, Talisman i Marathon Oil. W styczniu włoski koncern Eni zrezygnował z dwóch koncesji na poszukiwanie gazu z łupków w Polsce.

Total miał tylko jedną koncesję - Chełm w południowo-wschodniej Polsce. Termin jej ważności upłynął, a spółka nie ubiegała się o jej przedłużenie. Nieoficjalnie wiadomo, że Total nie był mocno zaangażowany w prace poszukiwawcze.
Słowa kluczowe: