Jakość, pewność i dywersyfikacja dostaw gazu

Dwutlenek węgla zastąpi wodę?

Firma General Electric, która we współpracy ze Statoil ASA prowadzi projekt badawczy nad wykorzystaniem CO2 w szczelinowaniu poinformowała, ze nowa technologia w najbliższym czasie nie zastąpi stosowanej obecnie w stymulacji odwiertów wody.

Dwutlenek węgla zastąpi wodę?
General Electric pracuje nad wykorzystaniem schłodzonego CO2, w stanie nadkrytycznym, do procesów szczelinowania hydraulicznego. Badania pokazują bowiem że wykorzystanie gazu, poza reedukacją zapotrzebowania na wodę i ograniczeniem ryzyka dla środowiska, poprawia też wyniki produkcji ropy i gazu z odwiertów, które był poddane stymulacji dwutlenkiem węgla.

Techniczne wyzwania i braki w infrastrukturze, to główne problemy stojące na drodze do upowszechnienia się nowej technologii – informuje agencja Reutera.