Jakość, pewność i dywersyfikacja dostaw gazu

Łatwiejsze procedury dla poszukiwań gazu łupkowego

Firma konsultingowa Poyry stwierdziła w raporcie, że brytyjski rząd musi ułatwić i przyspieszyć procedury związane z uzyskiwaniem niezbędnych pozwoleń na poszukiwania gazu łupkowego, jeśli kraj ten chce wykorzystać w pełni potencjał swoich złóż niekonwencjonalnych.

Łatwiejsze procedury dla poszukiwań gazu łupkowego
Według autorów raportu, rząd brytyjski zmierza w dobrym kierunku w zakresie wsparcia dla sektora łupkowego, o czym świadczą choćby preferencyjne stawki podatkowe czy korzyści dla mieszkańców rejonów, w których prowadzone będą poszukiwania.

Autorzy raportu ocenili, że od momentu udzielenia koncesji do rozpoczęcia komercyjnego wydobycia, w obecnym reżimie prawnym może minąć od sześciu do ośmiu lat. Według Poyry, czas ten powinien zostać skrócony do około czterech lat.
Słowa kluczowe: