KE wydała rekomendacje ws. gazu łupkowego

Komisja Europejska przedstawiła rekomendacje dla krajów członkowskich dotyczące poszukiwania i wydobycia gazu z łupków na terenie UE. Wynika z nich m.in., że opinia publiczna powinna być informowana o używanych podczas szczelinowania chemikaliach.

KE wydała rekomendacje ws. gazu łupkowego
Minimalne standardy, które przedstawiła KE wychodzą naprzeciw oczekiwaniom i obawom opinii publicznej. 
KE wskazuje w nich m.in. potrzebę ocenę możliwych skutków projektu, zanim jeszcze zostanie przyznana koncesja. Dalsze zalecenia tyczą się już zapewnienia szczelności odwiertów i stosowanie przy nich najlepszych praktyk.

Nowością jest również sprawdzenie jakości wód, gleby i powietrza na obszarze, na którym będą prowadzone szczelinowania. Wszystko po to, aby później łatwo zmonitorować ewentualne zmiany. 

Kontroli powinna podlegać również emisja gazów cieplarnianych w miejscu wydobycia, a opinia publiczna powinna poznać listę środków chemicznych, które są wykorzystywane podczas szczelinowania.
 
Na wdrożenie rekomendacji, kraje członkowskie mają sześć miesięcy od ich publikacji.