Jakość, pewność i dywersyfikacja dostaw gazu

Dobre wyniki wierceń na Ukrainie

Rosyjska agencja prasowa ITAR-TASS podała, że koncern Royal Dutch Shell otrzymał pozytywne wyniki wierceń pierwszego odwiertu poszukiwawczego na obszarze złoża gazu łupkowego o nazwie Juzowskie na wschodzie Ukrainy.

Dobre wyniki wierceń na Ukrainie
Ukraińskie ministerstwo ekologii i zasobów naturalnych podało, że po otrzymaniu pozytywnych wyników inwestorzy planują rozpocząć wiercenie drugiego odwiertu poszukiwawczego. Prace wiertnicze na tym obszarze zostały rozpoczęte w tym roku. 

Prognozowane zapasy pola juzowskiego wynoszą około 4,054 trylionów m sześć. gazu, a prace przy przemysłowym zagospodarowaniu tego terenu rozpoczną się w 2015 roku, a wydobycie gazu łupkowego ma ruszyć 2017 roku.