Korzystne wyniki szczelinowania San Leon

San Leon w komunikacie prasowym podał, że San Leon z sukcesem wykonał pionowe szczelinowanie hydrauliczne w odwiercie Lewino-1G2 w ramach koncesji Gdańsk.

Korzystne wyniki szczelinowania San Leon
San Leon Energy, grupa specjalizująca się w poszukiwaniach gazu ziemnego w skałach łupkowych, uzyskała przepływ gazu ziemnego podczas wykonywania tzw. zabiegu szczelinowania hydraulicznego w pionowym odwiercie o nazwie Lewino-iG2 znajdującym się na zachód od Trójmiasta. 

Spółka poinformowała, że uzyskano przepływ gazu, a wyniki szczelinowania przekroczyły oczekiwania. San Leon czeka teraz na dalsze dane i testy przepływu. Wyniki testów nie przesądzają jednak jeszcze o tym, czy będzie możliwa przemysłowa eksploatacja gazu z wykonanego odwiertu lub chociażby na obszarze koncesji, na której się on znajduje. 

Szerzej temat wydobycia gazu z łupków na Pomorzy opisuje środowa „Rzeczpospolita”.
Słowa kluczowe: