XI Konferencja Biopaliwa Transportowe

Większe tempo poszukiwań gazu łupkowego

Resorty gospodarki i środowiska chcą rozwiązaniami prawnymi zmobilizować firmy do intensyfikacji poszukiwań gazu łupkowego pod groźbą kar finansowych.

Większe tempo poszukiwań gazu łupkowego
„Dziennik Gazeta Prawna” napisał, że strategią „Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko - perspektywa do 2020 roku” ministerstwa chcą wymusić na spółkach zintensyfikowanie działań. Organ koncesyjny ma otrzymać większe uprawnienia do nakładania kar na opieszałych koncesjonariuszy.

Wiceminister gospodarki i główny geolog kraju Piotr Woźniak zapowiedział też, że resort chce chce zmienić zasady ustanawiania wynagradzania za użytkowanie górnicze. Ci, którzy opóźniają swoje prace lub nie wykonują zobowiązań koncesyjnych, będą płacili eskalacyjną stawkę" - zapowiedział Woźniak, cytowany przez " Dziennik Gazetę Prawną ".

Szerzej ten temat przybliża „Dziennik Gazeta Prawna”.