Jakość, pewność i dywersyfikacja dostaw gazu

Łupki na cenzurowanym?

Parlament Europejski dziś będzie głosował nad nowelizacją dyrektywy o ocenie oddziaływania inwestycji na środowisko – nad wydobyciem gazu łupkowego znów zbierają się ciemne chmury.

Łupki na cenzurowanym?
W „Dzienniku Gazecie Prawnej” czytamy, że dyrektywa ma na celu zmniejszenie negatywnych skutków dla środowiska naturalnego, które mogłyby być efektem ubocznym dużych inwestycji, m.in. drogowych i energetycznych, w tym inwestycji w gaz i ropę ze złóż niekonwencjonalnych - czyli gaz łupkowy. 

Dyrektywa nakłada obowiązek przeprowadzenia oceny wpływu na środowisko już w fazie przygotowawczej, a to – jak ocenia dziennik - może wydłużyć całą procedurę aż o półtora roku, nie mówiąc już o znacznym zwiększeniu jej kosztu. 

Więcej szczegółów na ten temat można dziś znaleźć na łamach „Dziennika Gazety Prawnej”.