Trzy czwarte za łupkami

W dzisiejszym "Parkiecie" czytamy o badaniach TNS, które miały określić poparcie społeczne dla poszukiwań gazu łupkowego na obszarach, na których zaplanowano takie działania.

Trzy czwarte za łupkami
Jak czytamy na łamach dziennika - około 72 proc. respondentów nie jest przeciwna poszukiwaniom. 

Wyniki badań TNS zbiegają się z wynikami realizowanych na wiosnę ankiet CBOS.

Szerzej na ten temat w dzisiejszym wydaniu "Parkietu".