Kontenery Ad-Blue SWIMER

Problematyczne ustawy łupkowe

Przepisy dotyczące złóż łupkowych w Polsce nie mają łatwej drogi. Resorty wciąż jeszcze nie wypracowały wspólnego stanowiska.

Problematyczne ustawy łupkowe
„Rzeczpospolita” podała, że Komitet Stały Rady Ministrów zajmie się nowelizacją prawa geologicznego i górniczego oraz projektem ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym najwcześniej w październiku. 

Opóźnienia legislacyjne to m.in. efekt sporów wewnątrz rządu dotyczących funkcjonowania Narodowego Operatora Kopalin Energetycznych. Ministerstwa nie mogą też porozumieć się w kwestii przyszłych zysków NOKE oraz kosztów, jakie ta spółka ma ponosić w związku z prowadzoną działalnością.

W „Parkiecie” czytamy, że brakuje też rozstrzygnięć w spawach postępowań przetargowych na udzielenie koncesji i prawa NOKE do delegowania wybranych osób do wykonywania prac prowadzonych przez operatora łupkowej koncesji.