Zostań partnerem akceptacyjnym DKV – DKV MOBILITY

NOKE nie pomoże?

Na łamach dzisiejszej "Rzeczpospolitej" Tomasz Chmal pisze o trudnościach związanych z projektem funkcjonowania Narodowego Operatora Kopalin Energetycznych.

NOKE nie pomoże?
Na łamach "Rzeczpospolitej" Chmal uzasadnia konieczność debaty nad istnieniem operatora i jego ustawowywmi zadaniami.

Zarzuty Chmala dotyczą w dużej mierze zasadności powoływania Operatora - który nie rpzyczyni się do rozwiązania najbardziej problematycznych kwestii, takich jak szybkość decyzji czy łatwość komunikacji w zakresie prawodawstwa łupkowego.  

Szerzej na temat NOKE w dzisiejszym wydaniu dziennika "Rzeczpospolita".