Paliwa BAQ jakość grupy Orlen

Łupkowa jesień Orlenu

W planach Orlenu jest wykonanie kilkudziesięciu nowych odwiertów poszukiwawczych gazu łupkowego. Jak pisze Michał Duszczyk na łamach „Dziennika Gazety Prawnej” drugie szczelinowanie koncern wykona jesienią tego roku.

Łupkowa jesień Orlenu
Spółka Orlen Upstream proces ten będzie finansowała w ramach podstawowej puli nakładów inwestycyjnych zaplanowanych w strategii, czyli 2,4 mld zł. Koncern zapewnia, że posiada dodatkowe środki finansowe na poszukiwania. 
Obecnie Orlen ma 10 koncesji wydanych przez Ministerstwo Środowiska na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów. Najbliższe szczelinowanie wykona na odwiercie w miejscowości Berejów.