Kontenery Ad-Blue SWIMER

Holendrzy bliżej poszukiwań gaz z łupków

Raport przygotowany na zlecenie holenderskiego rządu wykazał, że ryzyko dla środowiska związane z poszukiwaniami i wydobyciem gazu ze źródeł niekonwencjonalnych jest ograniczone.

Holendrzy bliżej poszukiwań gaz z łupków
Autorzy raportu zauważają zagrożenia, ale uznają, że ryzyko zatrucia ujęć wody jest bardzo małe. Wnioski z tego badania mogą przekonać parlament do tego aby dać zielone światło dla zaplanowanych na przyszły rok trzech próbnych odwiertów poszukiwawczych – podaje internetowe wydanie Financial Times. 

Holenderskie władze są zainteresowane wydobyciem gazu ze źródeł niekonwencjonalnych, bo wyczerpuje się duże złoże surowca w okolicach Groningen i według szacunków do 2030 roku wyraźnie mogą się zmniejszyć dochody państwa z tytułu wydobycia gazu. Ten surowiec odpowiada też za 42 proc. zużycia energii w Holandii. Przeciwnicy szczelinowania wskazują na specyficzny charakter Holandii, która jest krajem o wysokiej gęstości zaludnienia.

Według przeprowadzonego w maju sondażu opinii publicznej przeciw wydobyciu gazu z łupków opowiadało się 44 proc. Holendrów. Za było 35 proc. badanych.