Zostań partnerem akceptacyjnym DKV – DKV MOBILITY

Kościół anglikański ostrzega wiernych przed gazem łupkowym

Podczas gdy rząd brytyjski popiera poszukiwania gazu z łupków, kościół anglikański nawołuje wiernych, by chronili naturalne środowisko przed wpływem szczelinowania.

Kościół anglikański ostrzega wiernych przed gazem łupkowym
Jak poinformował "Daily Telegraph” anglikańska diecezja w Blackburn stworzyła ulotkę, w której ostrzega przed wydobyciem gazu łupkowego. Zdaniem jej autorów metoda szczelinowanie, która nie jest do końca zbadana może być szkodliwa da środowiska. Ponadto duchowni nawołują, by troska
o środowisko powinna przeważać nad pokusą zdobycia pieniędzy.