Zostań partnerem akceptacyjnym DKV – DKV MOBILITY

Polacy mają wpływ na łupki

Dzięki konwencji z Aarhus Polacy mogą wpływać na inwestycje związane z gazem łupkowym, elektrowniami wiatrowymi czy atomowymi oraz domagać się zmian w tych projektach.

Polacy mają wpływ na łupki
Konwencja weszła w życie już w roku 2001, ale od niedawna resort środowiska konsultuje sposób jej działania.

Zdaniem Ewy Madej-Popiel, zastępczyni dyrektora Departamentu Informacji o Środowisku w Ministerstwie Środowiska konwencja i polskie prawo gwarantują, że w procesie podejmowania tego typu decyzji interesy wszystkich stron są brane pod uwagę.