Zostań partnerem akceptacyjnym DKV – DKV MOBILITY

San Leon Energy szuka ropy

Spółka San Leon Energy poinformowała o zakończeniu pierwszego etapu poziomego szczelinowania otworu poszukiwawczego Rogity-1. Prace na koncesji Braniewo prowadzi firma United Oilfield Services.

San Leon Energy szuka ropy
Poszukiwania mają na celu zbadanie potencjału warstw geologicznych dolnego syluru pod kątem możliwości wydobycia  ropy z łupków. To pierwsza z trzech faz programu poszukiwawczego, który jest prowadzony w ramach porozumienia zawartego pomiędzy San Leon i Wisent Oil & Gas.