Dotrzyj do nowej grupy klientów dzięki GreenWay Polska

Prawo łupkowe pod czujnym okiem branży

Organizacja Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo-Wydobywczego reprezentująca interesy firm, które inwestują w poszukiwanie gazu łupkowego wniosła swoje uwagi do projektu prawa geologicznego.

Prawo łupkowe pod czujnym okiem branży
Zdaniem branży projekt zmian rodzi zbyt duże ryzyko po stronie inwestorów, o czym zresztą mogą świadczyć ostatnie decyzje o wycofaniu się z naszego kraju takich firm jak: Marathon, ExxonMobil czy Talisman.

Zastrzeżenia OPPPW odnosiły się również do przepisów związanych z koncesjami wydobywczymi. Wg organizacji są nieprecyzyjne i mogą być wykorzystywane do przydzielania ich wg uznania. Wątpliwości nie ominęły działalności NOKE (Narodowego Operatora Kopalin Energetycznych) oraz sposobu przedłużania okresów poszukiwawczo-rozpoznawczych. Proponowany projekt prawa geologicznego zakłada, że może on być przedłużony tylko raz i tylko na dwa lata, co zdaniem OPPPW kłóci się z faktem, że zagospodarowanie złóż jest długotrwałe