Zostań partnerem akceptacyjnym DKV – DKV MOBILITY

Finansowe wsparcie badań nad łupkami

Są już znane wyniki pierwszej edycji programu Blue Gas - Polski Gaz Łupkowy. Łączne wsparcie badań nad łupkami wyniesie 225 mln zł.

Finansowe wsparcie badań nad łupkami
Jak podał „Puls Biznesu” piętnaście konsorcjów naukowo-przemysłowych zainwestuje około 104 mln zł w prace badawczo-rozwojowe nad technologiami wydobycia gazu łupkowego w Polsce, ponad drugie tyle - około 121 mln zł - przeznaczy na te projekty Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). 

Program Blue Gas - Polski Gaz Łupkowy jest wynikiem porozumienia podpisanego między NCBR a Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP). Budżet przeznaczony na realizację programu wynosi 1 mld zł. 

Słowa kluczowe: