Zostań partnerem akceptacyjnym DKV – DKV MOBILITY

Co dalej z polskimi łupkami?

Dziś rano przedstawiciele ministerstw spotkają się, aby omówić kształt nowego Prawa geologicznego i górniczego (Pgig), kluczowego m in. dla firm zainteresowanych poszukiwaniem i wydobyciem gazu i ropy z łupków.

Co dalej z polskimi łupkami?
Jak przypomina „Puls Biznesu” zgody pomiędzy ministerstwami nie ma. Po jednej stronie jest resort środowiska, a po drugiej ministerstwo finansów, który skrytykował zapisy odnośnie NOKE, które ma być pasywnym inwestorem w każdym przedsięwzięciu koncesyjnym.

NOKE to Narodowy Operator Kopalin Energetycznych, czyli nowy państwowy podmiot wprowadzany do prawa. Jego właścicielami będą Bank Gospodarstwa Krajowego i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Dla części inwestorów w branży węglowodorowej NOKE to kwestia dyskusyjna, wolałyby one minimalizację roli operatora w branży, na rzecz mechanizmów podatkowych.

W południe podczas konferencji prasowej poznamy najnowsze ustalenia resortów w sprawie kształtu prawa geologicznego i górniczego.
Słowa kluczowe: