Jakość, pewność i dywersyfikacja dostaw gazu

Gaz z łupków pod kontrolą Unii Europejskiej

Zapisy dotyczące gazu łupkowego znalazły się w projekcie konkluzji szczytu Unii Europejskiej. Dziennik Gazeta Prawna ustalił, że sugerowaną szkodliwość łupków dla środowiska miałaby prawo oceniać Komisja Europejska.

Gaz z łupków pod kontrolą Unii Europejskiej
Treść dokumentu mówi o konieczności „bezpiecznego i zrównoważonego wykorzystywania rodzimych źródeł energii". Choć określenie „gaz łupkowy" nie pada wprost, polscy dyplomaci oceniają, że wprowadzenie tego typu sformułowań do konkluzji jest niebezpiecznym precedensem.

Więcej na temat propozycji unijnego nadzoru nad łupkami można przeczytać na stronie A6. w poniedziałkowym wydaniu „Dziennika Gazety Prawnej”.