Zostań partnerem akceptacyjnym DKV – DKV MOBILITY

Ubywa chętnych na lubelskie łupki

Do tej pory na Lubelszczyźnie wydano 27 koncesji na poszukiwanie gazu łupkowego. Główni gracze to Orlen Upstream, PGNGiG oraz amerykański Chevron. W ubiegłym roku wycofał się koncern Exxon Mobil.

Ubywa chętnych na lubelskie łupki

Jak podaje „Polska The Times” najbardziej zaawansowane poszukiwania prowadzi Orlen, który w miejscowościach Syczyn i Berejów wykonała już głębokie na blisko 3 km odwierty, z których poprowadzono poziome odnogi.


Amerykański Marathon Oil chce natomiast pozbyć się koncesji poszukiwawczych. Paweł Pudłowski z Marathon Oil przewiduje zakończenie działalności firmy w Polsce w drugiej połowie 2014 roku.

Słowa kluczowe: