XI Konferencja Biopaliwa Transportowe

UOS będzie współpracować z San Leon Energy

Spółka United Oilfield Services podpisała z San Leon Energy ramowe porozumienie dotyczące szczelinowania hydraulicznego.

UOS będzie współpracować z San Leon Energy
Na mocy podpisanego porozumienia UOS będzie świadczyć usługi z zakresu szczelinowania na terenie bałtyckich koncesji należących do San Leon Energy. W ramach współpracy UOS, który w zależności od będzie prowadzić prace wiertnicze, przygotowawcze oraz stymulację odwiertów. 

Na początek, przełom II i III kwartału 2013 r., zabiegom szczelinowania poddany ma być otwór poszukiwawczy Lewino-1G2, na przejętej przez San Leon Energy koncesji Gdansk W. 

W sumie współpraca jest możliwa przy sześciu odwiertach.