Zostań partnerem akceptacyjnym DKV – DKV MOBILITY

Łupkowej ustawy nie będzie

Ministerstwo Środowiska, mimo dotychczasowych zapewnień, nie stworzy osobnej ustawy o wydobyciu i poszukiwaniu węglowodorów. Zamiast utworzyć osobny akt prawny – znowelizuje już istniejące, m.in. Prawo geologiczne i górnicze.

Łupkowej ustawy nie będzie
Paweł Mikusek, rzecznik prasowy resortu środowiska tłumaczy, że w wyniku konsultacji MŚ zdecydowało się na nowelizację Prawa geologicznego zamiast tworzenia nowej ustawy. Spowodowane jest to tym, że regulacje dotyczące wydobywania węglowodorów już istnieją w polskim prawie – dodał rzecznik.

Nowe uregulowania dotyczące podatków od wydobywania węglowodorów znajdą się natomiast w osobnej ustawie przygotowywanej przez Ministra Finansów – czytamy na www.bankier.pl.