Jakość, pewność i dywersyfikacja dostaw gazu

Jest łupkowa ustawa!

Ministerstwo Środowiska opublikowało i przedłożyło do konsultacji społecznych i międzyresortowych nowelizację prawa geologicznego i górniczego oraz ośmiu pozostałych ustaw związanych z poszukiwaniem i wydobyciem węglowodorów w Polsce.

Jest łupkowa ustawa!
Uwagi dotyczące nowych przepisów można zgłaszać do 18 marca – informuje dzisiejsza „Rzeczpospolita”.

Firmy zajmujące się poszukiwaniem gazu łupkowego w Polsce z niecierpliwością czekały na prawne regulacje. Minister Środowiska Marcin Korolec unowocześnią system koncesyjny w Polsce: firmy będą składać mniej dokumentów, pojawią się jasne procedury przetargowe. Nowe przepisy pozwolą żeby badania bez wierceń głębszych niż 100 metrów odbywały się bez pozwolenia. Zamiast trzech rodzajów koncesji – nowa ustawa przewiduje jedną, połączoną koncesję rozpoznawczo-wydobywczą na 30 lat. 

Na mocy nowych przepisów wzrosną też opłaty pobierane od firm m.in. opłata eksploatacyjna od wydobywania gazu wysokometanowego oraz zaazotowanego, opłata od wydobycia ropy. Opłata eksploatacyjna zostanie podzielona między gminy, powiaty, województwa oraz Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nowe przepisy przewidują też powołanie Narodowego Operatora Kopalin Energetycznych.