Jesteś tutaj: Strona Główna » Wiadomości » Z kraju
Live Chat Software
Lotos Paliwa

Warunki techniczne dla rurociągów przesyłowych będą ujednolicone

e-petrol.pl
2021-01-07 / 09:45
Warunki techniczne dla rurociągów przesyłowych będą ujednolicone

W Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii obecnie trwają prace nad rozporządzeniem określającym warunki techniczne, jakie powinny spełniać rurociągi przesyłowe transportujące materiały niebezpieczne o właściwościach trujących, żrących i palnych.

Projekt rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego został we wtorek opublikowany i przekazany do konsultacji i uzgodnień. Ocena Skutków Regulacji wskazuje, że dotychczas warunki techniczne dla rurociągów przesyłowych są każdorazowo uzgadniane z organem dozoru technicznego. Po wejściu w życie projektowanego rozporządzenia zostaną określone przez ministra.

Zaproponowane przepisy zawierają szczegółowe warunki w zakresie projektowania rurociągów przesyłowych oraz ich elementów, warunki techniczne, jakie muszą spełniać materiały i elementy przeznaczone do wytwarzania, naprawy lub modernizacji rurociągu przesyłowego. Przepisy precyzują, że materiały i elementy powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w uzgodnionych specyfikacjach technicznych, dostarczone wraz z dokumentami kontroli oraz oznakowane w sposób zapewniający ich identyfikację i przyporządkowanie do dokumentu kontroli.

Obecnie w krajowym porządku prawnym brakuje przepisów określających szczegółowe warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie rurociągów przesyłowych wydanych na podstawie przepisów ustawy. Rozporządzenie takie od początku obowiązywania ustawy o dozorze technicznym czyli od 1 stycznia 2001 r. nigdy nie zostało wydane.

Niektóre obrazy czy zdjęcia znajdujące się na tej stronie są własnością 123RF Limited, ich współpracowników lub licencjonowanych partnerów i zostały udostępnione za ich zgodą.
Te obrazy czy zdjęcia nie mogą być kopiowane lub pobierane bez zgody 123RF Limited.