Jesteś tutaj: Strona Główna » Wiadomości » Z kraju
Live Chat Software

Projekt dotyczący Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych – prace legislacyjne

e-petrol.pl
2020-11-20 / 09:56
Projekt dotyczący Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych – prace legislacyjne

W czwartek sejmowa komisja finansów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który przewiduje m.in. utworzenie elektronicznego Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych.

Przedstawiony komisji projekt miał charakter techniczny, ale jest bardzo oczekiwany przez przedsiębiorców. Zakłada on uproszczenie zasad dokonywania dostaw paliw lotniczych, paliw żeglugowych oraz gazu LPG zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie. Komisja wprowadziła do projektu szereg poprawek przygotowanych przez sejmowych legislatorów.

Projekt przewiduje również wprowadzenie elektronicznego Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych, który zastąpi 44 papierowe rejestry akcyzowe prowadzone obecnie przez naczelników urzędów skarbowych właściwych w sprawach akcyzy.

Wprowadzenie tego rejestru zapewni aktualną informację na temat podmiotów akcyzowych zarówno organom podatkowym, jak i przedsiębiorcom, a także ułatwi weryfikację podmiotów uczestniczących w dostawach wyrobów akcyzowych.

Poza tym, w celu zapewnienia monitorowania wszystkich rodzajów dostaw wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy i opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, w projekcie przewidziano również objęcie monitorowaniem w systemie EMCS PL2: dostaw zwolnionych z akcyzy wyrobów węglowych realizowanych przez niektóre pośredniczące podmioty węglowe, dostaw importowanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie z miejsca importu do podmiotu, który importował te wyroby.

Dodatkowo monitorowaniem będą też objęte dostawy eksportowanych i wyprowadzonych poza obszar celny UE przez krajowy urząd celno-skarbowy wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

Przyjęte założenia dotyczące centralnego rejestru będą wiązały się z koniecznością dokonania odpowiednich zmian w Ordynacji podatkowej oraz ustawie o opłacie skarbowej, które to zmiany projekt również przewiduje.

Niektóre obrazy czy zdjęcia znajdujące się na tej stronie są własnością 123RF Limited, ich współpracowników lub licencjonowanych partnerów i zostały udostępnione za ich zgodą.
Te obrazy czy zdjęcia nie mogą być kopiowane lub pobierane bez zgody 123RF Limited.