Jesteś tutaj: Strona Główna » Wiadomości
Live Chat Software
Lotos Paliwa

Nie ma pośpiechu z aktualizacją informacji o koncesji

e-petrol.pl
2016-09-28 / 09:05
Nie ma pośpiechu z aktualizacją informacji o koncesji

Ostatnie zmiany w przepisach, czyli tzw. pakiet paliwowy i nowelizacja ustawy Prawo energetyczne, nałożyły na firmy zajmujące się obrotem paliwami dodatkowe obowiązki. Jednym z nich jest kwestia aktualizacji informacji związanych z posiadaną koncesją.

Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne, która weszła w życie 2 września 2016 r., na przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem, magazynowaniem, przesyłaniem lub dystrybucją oraz obrotem paliwami ciekłymi nałożyła obowiązek złożenia wniosku o zmianę posiadanych koncesji w celu dostosowania ich treści do definicji paliw ciekłych, zgodnych ze znowelizowanymi przepisami. – Ta powinność, w przypadku zaniechania przez przedsiębiorstwo energetyczne złożenia wniosku o zmianę koncesji, została opatrzona rygorem wygaśnięcia koncesji wydanej przed dniem wejścia w życie nowelizacji – wskazuje mecenas Jakub Dziewoński, wspólnik w kancelarii CWW S. Cetera, M. Węgrzyn-Wysocka i Wspólnicy.

Do tego na przedsiębiorstwa, które przed dniem wejścia w życie nowelizacji wykonywały działalność polegającą na wytwarzaniu paliw ciekłych lub obrocie paliwami ciekłymi z zagranicą muszą złożyć wniosek o zmianę koncesji, w celu dostosowania działalności do szczególnych warunków wprowadzonych nowelizacją.

- Wykonanie obu tych obowiązków pozostaje zależne od wydania przez ministra właściwego do spraw energii rozporządzenia wykonawczego na podstawie art. 32 ust. 6 ustawy Prawo energetyczne, mającego określić szczegółowy wykaz paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji – podkreśla mecenas Dziewoński.

Jak poinformował redakcję e-petrol.pl resort energii na obecnym etapie prac legislacyjnych nie jest możliwe podanie konkretnej daty udostępnienia projektu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie,  przeładunek, przesyłanie, dystrybucja lub obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji. Czy w takim razie jest ryzyko, że przedsiębiorcy zajmujący się obrotem paliwami nie będą mieli możliwości wywiązania się z nowych obowiązków w przewidzianych w ustawie terminach?

Nie ma takiego zagrożenia – uspokaja Jakub Dziewoński. - Wynika to z tego, że w obu wskazanych przypadkach normatywnie wyznaczonym okresem czasu, w jakim przedsiębiorcy winni wykonać swoje powinności, pozostaje termin miesiąca od dnia wejścia w życie owych przepisów wykonawczych, tj. wydanych na podstawie art. 32 ust. 6 ustawy Prawo energetyczne. Nie chodzi tutaj zatem o termin miesiąca od dnia wejścia w życie nowelizacji, tj. od dnia 2 września br., a od dnia wejścia w życie rozporządzenia warunkującego możliwość wykonania obowiązków – wyjaśnia ekspert z kancelarii CWW S. Cetera, M. Węgrzyn-Wysocka i Wspólnicy. 

Więcej na temat zmian przepisów można przeczytać na łamach Sekcji Prawnej e-petrol.pl.
Zostań franczyzobiorcą AMIC Energy

Niektóre obrazy czy zdjęcia znajdujące się na tej stronie są własnością 123RF Limited, ich współpracowników lub licencjonowanych partnerów i zostały udostępnione za ich zgodą.
Te obrazy czy zdjęcia nie mogą być kopiowane lub pobierane bez zgody 123RF Limited.