Live Chat Software

Gdzie powstaną punkty ładowania?

e-petrol.pl
2018-09-11 / 09:54
Gdzie powstaną punkty ładowania?

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad opublikował ‘’Plan lokalizacji ogólnodostępnych stacji ładowania, stacji gazu ziemnego oraz punktów tankowania wodoru’’ wraz z wynikami konsultacji i stanowiskami operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych i gazowych oraz podmiotów zarządzających Miejscami Obsługi Podróżnych (MOP).

Po konsultacjach operatorzy systemów dystrybucyjnych (OSD) widzą możliwość posadowienia ogólnodostępnej stacji ładowania na wszystkich konsultowanych MOP-ach, stacji tankowania sprężonego gazu ziemnego (LNG) na 19 konsultowanych MOP-ach oraz stacji tankowania sprężonego gazu ziemnego (CNG) na 83 konsultowanych MOP-ach. W wyniku konsultacji nie uzyskano uzgodnień dla stacji tankowania wodoru.

Zarządcy MOP-ów są natomiast zainteresowani posadowieniem ogólnodostępnej stacji ładowania na 159 konsultowanych MOP-ach, stacji tankowania sprężonego gazu ziemnego (LNG) na 8 konsultowanych MOP-ach, stacji tankowania sprężonego gazu ziemnego (CNG) tylko na 2 konsultowanych MOP-ach. W przypadku stacji tankowania wodoru zarządcy MOP-ów są zainteresowani posadowieniem ich w 6 lokalizacjach.Plan w formie pliku dostępny jest na stronie GDAKiA.
#s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }

Niektóre obrazy czy zdjęcia znajdujące się na tej stronie są własnością 123RF Limited, ich współpracowników lub licencjonowanych partnerów i zostały udostępnione za ich zgodą.
Te obrazy czy zdjęcia nie mogą być kopiowane lub pobierane bez zgody 123RF Limited.