Jeste tutaj: Strona główna » Spotkania Branżowe » IV Spotkanie Branży Petrochemicznej - Polski Rynek Paliw. 12 czerwca 2014. Hotel Lord w Warszawie.

IV Spotkanie Branży Petrochemicznej - Polski Rynek Paliw


12 czerwca 2014 r., Hotel Lord w Warszawie

Spotkanie Branży Paliw 2014


Sytuacja na rynku paliw i perspektywy branży, pomysły na walkę z szarą strefą oraz sposoby optymalizacji działalności stacji – to główna tematy poruszane podczas dyskusji i wystąpień w trakcie IV Spotkania Branży Petrochemicznej Polski Rynek Paliw. W konferencji, która odbyła się 12 czerwca 2014r. w warszawskim Hotelu Lord, aktywny udział wzięło blisko stu przedstawicieli firm zajmujących się obrotem paliwami.

Pierwszy panel dotyczący przepisów zwalczających szarą strefą w obrocie paliwami poprowadził Wojciech Kotala – partner oraz doradca podatkowy w Kancelarii DLA Piper Wiater Sp.k.

Na samym początku swojego wystąpienia Wojciech Kotala poruszył zagadnienie, które jego zdaniem może być problematyczne i niejasne z perspektywy branży - a mianowicie temat koncesji oraz związanego z nimi pojęcia obrotu z zagranicą. Wg eksperta nadal nie jest ono jednoznacznie zdefiniowane i może stanowić dla branży pewną komplikację, ponieważ pozostawia pole do różnych – często sprzecznych interpretacji. Tu ekspert przeszedł do zdefiniowania co kryje się pod tym sformułowaniem w przepisach i jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca, aby można było mówić o sytuacji obrotu z zagranicą.

Na wątek zainicjowany przez doradcę z DLA Piper, żywo zareagowali przedstawiciele firm, znajdujący się na sali, którzy już po pierwszych piętnastu minutach prelekcji doradcy podatkowego zadali pierwsze pytanie. Jeden z uczestników zapytał czy transakcje typu DAP również kwalifikują się jako obrót z zagranicą, na co ekspert odparł, że w jego opinii – nie jest to ta sama kategoria.

Drugie pytanie, które padło z sali dotyczyło z kolei transakcji barterowych. Tutaj doradca jasno stwierdził, że jego zdaniem tego typu transakcje podlegają koncesjonowaniu, dlatego też będą stanowić obrót z zagranicą.

Innym zagadnieniem problematycznym dla uczestników szkolenia była w kontekście obrotu z zagranicą – sprzedaż na tzw. DAP-ie, ale jeszcze przed granicami. Zdaniem doradcy – Wojciecha Kotali nie jest to typ obrotu zgodny z definicją w ustawie, ponieważ transakcja realizowana jest przed granicą.

Następny wątek poruszony podczas wystąpienia przedstawiciela kancelarii dotyczył obowiązku zagwarantowania przez przedsiębiorców z branży, 10 mln zł kaucji, która stanowi zabezpieczenie koncesji. Ekspert wymienił kolejne obszary, na które kaucja w razie potrzeby zostanie spożytkowana mianowicie - opłaty, kary nakładane w sytuacji działania wbrew warunkom koncesji, nowe opłaty związane z zapasami, które mają zabezpieczać kary w przypadku niezrealizowania MCV i wreszcie zobowiązania podatkowe z tytułu z VAT oraz akcyzy.

Jeden z uczestników zapytał co w sytuacji kiedy przedsiębiorca nie posiada zabezpieczeń majątkowych, ale jest jednocześnie osobą fizyczną. Odpowiedź eksperta była jednoznaczna – konsekwencją tego będzie kara w postaci 5 tys. zł. Za przykładem uczestnika, który przytoczył case’a do analizy, poszli pozostali uczestnicy szkolenia i następny słuchacz z sali zapytał co może grozić przedsiębiorcy, który: ma działalność - zajmuje się zarówno wytwarzaniem paliw ciekłych, jak i realizacją obrotów paliw ciekłych z zagranicą i nie posiada obowiązkowych 10 mln zł. Tu mecenas także miał w zanadrzu zdecydowaną odpowiedź – jego zdaniem to prosty sposób do cofnięcia takiemu przedsiębiorstwu koncesji przez prezesa URE.

Jeden z uczestników zapytał czy potrzebne jest zdobycie koncesji, jeśli działalność opiera się na sprzedaży detalicznej paliw do zagranicznych kontrahentów. Tu również ekspert miał szybką odpowiedź – jego zdaniem nie ma w tej sytuacji potrzeby ubiegania się o koncesję.

Obowiązek uzyskania koncesji frapował również następnego uczestnika warsztatów, który miał wątpliwości czy jego spełnienie jest wymagane w sytuacji, kiedy przedsiębiorca realizuje dostawy wewnątrzwspólnotowe. Tu również odpowiedź eksperta była dla zebranych mało optymistyczna, ponieważ ekspert stwierdził, że - w rozumieniu ustawy -dostawy wewnątrzwspólnotowe wymaga uzyskania koncesji.

Dalsza dyskusja uczestników na sali toczyła się wokół definicji transakcji zagranicznej. Jeden ze słuchaczy poprosił eksperta o wskazanie tego konkretnego elementu, który odróżnia transakcję zagraniczną od krajowej – tutaj mecenas był również niezawodny w odpowiedzi i szybko wskazał podatek VAT.

Na inny ciekawy wątek podczas dyskusji ze słuchaczami, zwrócił uwagę sam ekspert, który zastanawiał się wraz z uczestnikami szkolenia, co w sytuacji, kiedy przedsiębiorca zajmuje się zarówno obrotem paliwami, jak i wytwarzaniem paliwa. Czy w tej sytuacji wymóg założenia 10 mln zł kaucji należy podwoić, skoro przedsiębiorca zajmuje się tymi dwoma obszarami w swojej działalności. 

Tu jednak odpowiedź mecenasa, ku uciesze słuchaczy, była negatywna, ponieważ te 10 mln odnosi się zarówno do obrotu, jak i wytwarzania paliw.

Kolejna wątpliwość uczestników dotyczyła kwestii zwrotu kaucji w sytuacji zaprzestania działalności. Na to pytanie ekspert odpowiedział, że zgodnie z przepisami zwrot musi nastąpić sześć miesięcy od momentu zaprzestania działalności.

Jednego z uczestników zainteresowała z kolei kwestia, ile czasu ma przedsiębiorca na zdobycie nowej koncesji, jeśli przepisy wchodzą w życie 13 lipca br. Tutaj ekspert wskazał, że jest to czas czterech miesięcy od wejścia ustawy.

W drugiej części swojego wystąpienia, doradca podatkowy opowiedział jak krok po kroku powstaje, odpowiedzialność solidarna i jak wygląda sytuacja, w której stajemy się osobą trzecią w postępowaniu podatkowym przeciwko naszemu kontrahentowi. Ekspert już na początku wskazywał, że w praktyce trudne jest wykazanie i wydanie decyzji o odpowiedzialności solidarnej w VAT. Następnie omówił kolejno wszystkie warunki, które muszą zostać spełnione, aby zaistniała odpowiedzialność w VAT oraz jak dowieść dobrą wiarę podatnika w postępowaniu podatkowym. Ekspert tłumaczył słuchaczom w jaki sposób przedsiębiorca może tego dowieść i wskazał w jakie argumenty należy się uzbroić, aby móc odpowiedzieć na oskarżenia ze strony urzędu skarbowego.

Ten wątek zainteresował szczególnie jednego z uczestników, który przytoczył konkretny case: co w sytuacji jeśli przedsiębiorca kupuje dany towar, który przez kontrahenta deklarowany jest jako przebadany, z niezbędnymi certyfikatami, o idealnych parametrach, po czym po zakupie okazuje się, że towar nie spełnia powyższych cech. Jak w tej sytuacji, oszukany przedsiębiorca może się bronić? Ekspert odpowiedział, że w ocenie sędziów będzie to sytuacja bardzo podejrzana, w której przedsiębiorcy będzie trudno dowieść swoją dobrą wiarę. Przy tym ekspert wyraźnie zaznaczył i wielokrotnie później podkreślał, że nie wystarczy samo stwierdzenie dobrej wiary, ale należy zgromadzić na to konkretne uzasadnienia, które dowiodą, że przedsiębiorca nie zamierzał wyłudzić VAT. Następny case przytoczony przez uczestnika dotyczył sytuacji, w której urząd mógłby mieć ewentualne wątpliwości względem zbyt niskiej ceny sprzedawanego w transakcji towaru. Tutaj uczestnik, jako obronę i argumentację wskazywał, że owszem cena jest niska, ale podatnik płaci podatki regularnie, a niska cena wynika z tego, że nie kupuje on towaru od rafinerii. Tutaj ekspert nie miał kontrargumentów i przyznał rację uczestnikowi, mówiąc że to logiczne uzasadnienie, które się broni.

Pod koniec swojej prelekcji, prawnik DLA PIPER wskazał również wyłączenia od odpowiedzialności solidarnej i wyjaśnił także jak określić wysokość przewidywanej kaucji gwarancyjnej. Podkreślał, że przy maksymalnej wysokości kaucji gwarancyjnej 3 mln zł nie trzeba śledzić poziomów obrotu towaru. Przy kaucji wysokości 200 tys. trzeba już to robić.

Na zakończenie części prawnej - ekspert wskazał, że obecnie nie toczą się żadne postępowania o odpowiedzialności solidarnej, dlatego też brak konkretnych przykładów z praktyki z tego typu postępowań.

Drugi ekspert, który wystąpił na zakończenie I panelu zapoczątkował tematykę IT i zaprezentował najnowszą aplikację PetroRetail by Sygnity dedykowaną dla stacji paliw. Bartosz Bim z Sygnity SA opowiedział co umożliwia system i co można z nim osiągnąć w obszarze kompleksowego funkcjonowania stacji paliw. Bartosz Bim w nieszablonowy sposób przedstawił jak pracownik tego typu obiektów może ułatwić sobie zarządzanie wszystkimi obszarami, które składają się na działalność stacji. Wcielając się w użytkownika programu kreował wybrane case’y, z którymi przedstawiciele branży spotykają się na co dzień i na które za pomocą nowej aplikacji znajdował rozwiązania. Na zakończenie prelekcji Sygnity, uczestnicy szkolenia mogli dostać pendrive’y ze szczegółową prezentacją jak działa program.

Drugi panel konferencyjny rozpoczął się od prezentacji firmy Software AG Polska i wystąpienia dr Grzegorza Gruchmana, który opowiadał słuchaczom zgromadzonym na sali, jak można obniżyć koszty działalności dzięki wdrożeniu rozwiązań IT. W oparciu o prezentowany program Alfabet –Grzegorz Gruchman wskazał najważniejsze obszary w firmie, które można zoptymalizować i opowiedział jakie korzyści wynikają z zastosowania oprogramowania – do najważniejszych zaliczył m.in. kompleksowe zarządzanie strategicznymi aplikacjami, które z kolei wspierają szereg procesów, projektów czy komórek firmowych. Oszczędności wynikające z wdrożenia oprogramowania mogą wynieść nawet do 30 proc. Ciekawym wątkiem w wypowiedzi eksperta z firmy Software AG było wdrożenie oprogramowania w firmie z sektora OIL&Gas.

Następne wystąpienie zainicjowało cykl prelekcji związanych z finansami i dotyczyło wątku wiarygodności w obrocie gospodarczym. Temat został zaprezentowany przez firmę Coface Poland i jej przedstawiciela –Szymona Wilińskiego, który zaznajomił słuchaczy z ważnym dla branży tematem – dbałości o płynność finansową. Ekspert z Coface opowiedział o różnych narzędziach i rozwiązaniach, które mogę pomóc firmom zabezpieczyć się przed zatorami płatniczymi m.in. - ubezpieczaniu należności, usługach faktoringowych, monitoringu należności, wywiadowniach gospodarczych i wreszcie sposobach odzyskania już przeterminowanych należnościach. Ekspert opowiedział także o szeroko dostępnych środkach, z których mogą skorzystać wszyscy przedsiębiorcy,  chcący zadbać o swoją płynność finansową.

Ostatnia prelekcja w drugim panelu należała do firmy Idea Money S.A. i Marcina Lisa, który podobnie jak przedostatni prelegent, również w swojej wypowiedzi nawiązał do zapobiegania zatorom płatniczym. Jako pierwsze rozwiązanie wskazał usługą faktoringu oraz jego różne rodzaje. Na konkretnych przykładach ekspert omówił jak wygląda wdrożenie transakcji faktoringowych i co to oznacza dla odbiorcy usługi. Podczas tego wystąpienia wywiązała się ciekawa dyskusja pomiędzy prelegentem

a jednym z uczestników na temat kosztów tego typu usług, które w branży paliw przy 1-proc. marży na towarze powinny zostać przemodelowane pod indywidualne potrzeby sektora paliw ciekłych. Dyskusja zakończyła się wspólnym konsensusem, że niezbędne jest przyjęcie nowych rozwiązańw tym obszarze i uzgodnienie warunków współpracy z branżą paliw.

Firmy, które już zgłosiły uczestnictwo w Spotkaniu Branży Petrochemicznej - Polski Rynek Paliw w 2014 r.
Sponsor

Sygnity

Sponsor

Software AG Polska

Partner

Idea Money

Partner
merytoryczny

DLA Piper

Organizator

Information Market S.A.
Information Market S.A.
ul. Legnicka 46a/10
53-674 Wrocław
tel.: +48 71 787 69 70
fax: +48 71 787 69 96
e-mail: spotkanie@e-petrol.pl

Lokalizacja
Lokalizacja Lokalizacja mapa dojazdowa Mapka dojazdowa
Podziel się


Akcenty 2013

Live Chat