Jesteś tutaj: Strona główna » Spotkania Branżowe » XII Spotkanie Branży Petrochemicznej - Polski Rynek LPG

Ponad 200 osób z niemal 120 firm z branży gazu płynnego zjechało się do Jachranki pod Warszawą, by po raz dwunasty już wspólnie debatować podczas konferencji, a także budować i podtrzymywać relacje biznesowe. Tegoroczna konferencja była zdominowana tradycyjnie już przez tematy podatkowe, które od zawsze rozgrzewają branżę oraz wątki praktyczne prowadzenia biznesu paliwowego.

To już XII konferencja odbywająca się podczas Spotkania Branży Petrochemicznej - Polski Rynek LPG, która rozpoczęła się gorącym wśród przedstawicieli rynku tematem podatkowym - zmian akcyzowych dotyczących branży LPG, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku.
XII Spotkanie Branży Petrochemicznej - Polski Rynek LPG 2015
Ekspertem w tym temacie był Pan Krzysztof Musiał z kancelarii prawnej CWW. Mecenas omówił na początku najistotniejsze zmiany, które wiążą się z wejściem w życie nowych przepisów dla przedstawicieli firm.
CWW Kancelaria Prawnicza Krzysztof Musiał
Wymienił i skomentował m.in. wprowadzenie możliwości skorzystania ze zwolnienia od akcyzy dla podmiotów, które uruchomią nową instalację wykorzystującą wyroby gazowe, zmiany w regulacjach dot. wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką akcyzy, wprowadzenie nowych unormowań odnoszących się do opodatkowania strat olejów smarowych czy uchylenie przepisów uzależniających stosowanie zwolnienia od akcyzy dla wyrobów zwolnionych ze względu na przeznaczenie od prowadzenia stosownej ewidencji. Ekspert wspomniał również o zmianach istotnych z perspektywy rynku. Tu zaakcentował m.in. wątek o zmianach definicji ustawowych, nowych elementach, które pojawią się na fakturach sprzedaży, wyrobach zwolnionych ze względu na przeznaczenie czy nowymi obowiązkami, które narzucone są przedsiębiorcom w związku z prowadzeniem nowych ewidencji. Na koniec ekspert wymienił nowy rodzaj dokumentów oraz omówił sposób ich ewidencji, który firmy paliwowe będą musiały przyjąć w swojej działalności. Swoją prezentację ekspert zakończył podsumowaniem ważnych dla branży zapadłych orzeczeń w sprawach rynkowych oraz tych, które w zakresie akcyzy będą rozpoznane w najbliższym czasie, a które mogą wnieść wiele jeśli chodzi o prowadzenie działalności.

Wystąpienie mecenasa, który na temat akcyzy spojrzał swoim zawodowym okiem, idealnie dopełnił swoją prezentacją drugi prelegent - Pan Piotr Liszek z firmy PETRAX sp. z o.o., który z kolei zapoznał słuchających z tematem praktycznego podejścia podczas kontroli podatkowych przeprowadzanych w firmach paliwowych. W oparciu o doświadczenia firmy, ekspert opracował na potrzeby prezentacji szereg ciekawostek, z którymi zetknął się w swojej pracy, dostarczając w ten sposób słuchaczom praktycznych porad. Na początku wspomniał, że w ciągu 12 miesięcy firma przeszła 78 czynności kontrolnych. Pan Liszek z dumą podkreślił, że mimo licznych kontroli firma wyszła obronną ręką z wynikiem „bez zastrzeżeń”. W oparciu o te doświadczenia, prelegent podzielił się swoimi spostrzeżeniami w jaki sposób firmy paliwowe mogą sobie radzić z tego rodzaju kontrolami. Na początku przytoczył zasady, które obowiązują urzędników organów skarbowych, m.in.: że urzędników obowiązuje zasada prawdy obiektywnej, zasada czynnego udziału strony w postępowaniu, zasada dwuinstancyjności, zasada przekonywania czy zasada jawności wyłącznie dla stron.
Petrax Piotr Liszek
Ekspert wspomniał o wyroku Najwyższego Sądu Administracyjnego z 2008 roku o tym, że naruszenie którejkolwiek z zasad ogólnych należy rozpatrywać w kategoriach naruszenia prawa procesowego. Przytoczył również wyrok z 2004, że przy stosowaniu przepisów prawa materialnego organ podatkowy w przypadku wszelkich niejasnych przepisów nie może rozstrzygać na niekorzyść strony. Pan Piotr omówił także podstawy prawne oraz wymienił najczęściej przywoływane artykuły podatkowe, a także rodzaje czynności kontrolnych, którym poddawane są firmy z rynku paliw. Ciekawą kwestią wspomnianą przez eksperta był zakres kontroli podatkowej, czyli co dokładnie organa skarbowe mogą robić w ramach wykonywania swoich obowiązków. Przytoczył także które z działań urzędników stanowią przekroczenie ich uprawnień. Na koniec podsumował, co jego zdaniem mogą robić firmy żeby skutecznie przeciwdziałać przypadkom wymuszeń stosowanym przez reprezentantów organów skarbowych. Zdaniem eksperta przedstawiciele kontrolowanych firm powinni czynnie brać udział w tym procesie: składać wyjaśnienia, dodawać swoje uwagi do protokołu, składać oświadczenia oraz dołączać wnioski dowodowe. Wiceprezes firmy PETRAX zachęcił, by zadawać urzędnikom pytania, co stanowi podstawę żądań. Istotnym elementem obrony firmy jest także według prelegenta dowodzenie o zachowaniu przez nią należytej staranności przedsiębiorstwa.

Drugi panel dyskusyjny rozpoczął się wystąpieniem Pana Wojciecha Kotali z kancelarii Kotala & Cabaj. Pan mecenas przybliżył słuchaczom temat zmian w podejściu ARM do kwestii zapasów obowiązkowych. Na początku omówił jak przebiegają transakcje z udziałem pośredników handlowych i przytoczył najważniejsze przepisy ustawy o zapasach. Ekspert na konkretnych przykładach pokazał jak sprzeczne potrafią być interpretacje przedstawicieli ARM jeśli chodzi o spełnienie obowiązku tworzenia zapasów przez firmy paliwowe.

Sygnity Tomasz Biernacki, Radosław Hermaszewski
Z tematem branżowym, ale dotyczącym usprawnienia prowadzenia działalności paliwowej przy pomocy nowoczesnych narzędzi IT wystąpili eksperci z firmy Sygnity SA: Pan Tomasz Biernacki - Dyrektor Zarządzający Sprzedaży oraz Radosław Hermaszewski - Starszy Menedżer Portfela Projektów. Prelegenci zapoznali słuchaczy na sali z autorskim rozwiązaniem firmy – PetroHurt, który jest odpowiedź na wyzwania, jakie branża paliwowa stawia przed dostawcami nowoczesnych technologii IT. Omówili koncepcję proponowanego rozwiązania i szereg funkcjonalności, które składają się na oferowany system. Pokazali w jaki sposób usprawnia on pracę ludzi z branży LPG, prezentując jego możliwości na konkretnych przykładach procesów, które toczą się w obszarze sprzedaży hurtowej LPG.

IMSA Szymon Araszkiewicz
Następnym prelegentem, który pojawił się ze swoją prezentacją był Pan Tomasz Klonowski z Grupy LOTOS SA. Ekspert rozprawiał o tym czy zmiana procesów rafineryjnych spowoduje zwiększenie dostępności gazu na rynku polskim. Pan Tomasz rozpoczął swój występ od przytoczenia garści informacji na temat działalności Grupy LOTOS. Omówił jak wygląda transport ropy naftowej, realizacja programu EFRA oraz to jak wygląda działalność firmy w segmencie handlowym. Ciekawostką była informacja na temat tego co LOTOS produkuje z jednej baryłki ropy oraz jak wygląda roczna produkcja gazów płynnych w 2015 roku, a także omówił kwestię sprzedaży gazów płynnych oraz udziału w rynku.

Trzeci ostatni panel dyskusyjny rozpoczął się wystąpieniem przedstawiciela Banku Pekao SA – Pana Andrzeja Halesiaka, który przybliżył temat wpływu ogólnoświatowych zmian rynkowych na sektor LPG. Ekspert omówił pokrótce jak wygląda otoczenie globalne i roztoczył przed słuchaczami perspektywy polskiej gospodarki na lata 2015-2016.

Panel zakończył się podsumowującym wystąpieniem analityków rynku paliw z Information Market na temat tego jak prezentuje się polski rynek LPG. Prelegenci zastanawiali się również w którą stronę on zmierza. Analitycy podali liczby, które charakteryzują krajowy rynek gazu płynnego i podsumowali konsumpcję sektorową. Prelegenci zwrócili uwagę na ciekawy wątek reeksportu LPG obserwowany od kilku lat. Wymienili także poszczególne grupy uczestników rynku oraz przytoczyli krajowych liderów branży.
Galeria zdjęć ze Spotkania »

Program Spotkania

14 października 2015 r.
20:00 Uroczysty bankiet dla uczestników Spotkania Polski Rynek LPG
15 października 2015 r.
9:30-10:00 Rejestracja uczestników
10:00 Oficjalne rozpoczęcie konferencji
10:15-11:30
Panel I
Analiza bieżącej sytuacji prawno-podatkowej w branży LPG
Zmiany przepisów akcyzowych dotyczących branży LPG od 1 stycznia 2016 r..
Krzysztof Musiał - Doradca Podatkowy
CWW Kancelaria Prawnicza Sp.k.

Praktyczne podejście do kontroli podatkowych w firmach paliwowych
Piotr Liszek - Wiceprezes Zarządu
PETRAX Sp. z o.o.

11:30-12:00 Przerwa kawowa
12:00-13:30
Panel II
Aktualne wyzwania na polskim rynku LPG

Podmiot odpowiedzialny za zapasy obowiązkowe i opłatę zapasową w przypadku transakcji z udziałem pośredników – zmiana podejścia ARM?
Wojciech Kotala
Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Sygnity PetroHurt - odpowiedź na wyzwania, jakie branża paliwowa stawia przed dostawcami nowoczesnych technologii IT.
Tomasz Biernacki - Dyrektor Zarządzający Sprzedaży
Radosław Hermaszewski - Starszy Menedżer Portfela Projektów
Sygnity S.A.


Czy zmiana procesów rafineryjnych spowoduje zwiększenie dostępności gazu na polskim rynku?
Tomasz Klonowski
Grupa LOTOS S.A.


13:30-15:00 Obiad
15:00 - 16:30
Panel III
Wpływ zmian na światowych rynkach  na sektor LPG w Polsce

Otoczenie globalne i perspektywy polskiej gospodarki na lata 2015-2016.
Andrzej Halesiak - Dyrektor w Biurze Analiz Makroekonomicznych
Bank Pekao S.A.


Jak dzisiaj wygląda polski rynek LPG i w którą stronę zmierza? Prognozy i możliwe scenariusze rozwoju branży.

dr Szymon Araszkiewicz - Dyrektor Działu Consultingu
dr Jakub Bogucki - Analityk Rynku Paliw

Information Market S.A.


ok. 16:30
Zakończenie części konferencyjnej
17:00
Kolacja pożegnalna dla uczestników Spotkania.


Prezentacje i wystąpienia

Niektóre obrazy czy zdjęcia znajdujące się na tej stronie są własnością 123RF Limited, ich współpracowników lub licencjonowanych partnerów i zostały udostępnione za ich zgodą.
Te obrazy czy zdjęcia nie mogą być kopiowane lub pobierane bez zgody 123RF Limited.

W serwisie stosowane są pliki cookies, które zapisywane są na dysku urządzenia końcowego w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkowników. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności.