Jesteś tutaj: Strona Główna » Sekcja Prawna
Szukasz porady? Zadaj pytanie
Zobacz o co pytali inni
Zamów dostęp

Live Chat Software

Konstytucja biznesu – co to jest?

Konstytucja biznesu – co to jest?

Konstytucja biznesu to pakiet ustaw, które mają na celu ułatwienie prowadzenie działalności gospodarczej, gdyż zawierają korzystne i przejrzyste zasady prowadzenia działalności gospodarczej oraz mają przyczynić się do poprawy relacji „przedsiębiorca – urząd”. Ustawy te weszły w życie z dniem 30 kwietnia 2018 roku.

Konstytucja biznesu – najważniejsze ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej

Tzw. działalność nierejestrowa

Jest to nowe rozwiązanie, którego nie było w poprzednio obowiązujących przepisach. Jest ono skierowane do drobnej działalności, ale może też być bardzo przydatne dla osób, które dopiero rozpoczęły działalność gospodarczą i mają bardzo niskie przychody.
Jeżeli przychód z wykonywanej działalności w żadnym miesiącu nie przekracza 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (tj. obecnie nie przekracza 1.050 złotych miesięcznie), nie trzeba tej działalności zgłaszać do CEIDG, opłacać składek ZUS czy ewidencjonować przychodów. Ważne jednak jest, że nie dotyczy to działalności wymagającej uzyskania koncesji (np. stacje paliw) oraz działalności w ramach spółek cywilnych.

Ulga na start dla nowych firm

Osoby fizyczne rozpoczynające działalność gospodarczą lub podejmujące ją ponownie po upływie 60 miesięcy od jej zawieszenia lub zakończenia mogą przez okres 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej nie płacić obowiązkowych składek ubezpieczenia społecznego. Oznacza to, że obowiązkowo płacą tylko składkę zdrowotną. Później osoby te przez okres dwóch lat mogą skorzystać z tzw. „małego ZUS-u”. W 2018 roku wynosi on 504,66 złotych.

Zawieszenie działalności gospodarczej

Działalność gospodarczą można zawiesić:
- na czas określony - wynoszący minimum 30 dni lub na czas nieokreślony. Dotyczy to osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą albo
- na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Dotyczy to przedsiębiorców wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.
Należy pamiętać, że działalność można zawiesić jedynie wtedy, gdy nie zatrudnia się pracowników w ogóle, jeżeli zatrudnia się pracowników, ale wszyscy przebywają na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim i na tych urlopach nie pracują dla przedsiębiorcy, który chce działalność zawiesić.

Zmiany w relacji urząd - przedsiębiorcą

Regulacje z tzw. konstytucji biznesu wprowadzają zmiany w relacji urząd – przedsiębiorca, tak aby kontakt z urzędem był prostszy. Na uwagę zasługują w szczególności następujące regulacje:
  • niektóre sprawy urzędowe będą mogły zostać załatwione telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty e-mail czy innych środków komunikacji. W założeniach ma to dotyczyć np. poinformowania o możliwości odbioru dokumentów,
  • urząd nie może wymagać dokumentów, których przedsiębiorca nie ma albo tych, którymi dysponuje urząd,
  • urząd musi przyjąć wniosek, nawet jeżeli ma on braki

Zasada „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”

Zasada ta stanowi rozwinięcie konstytucyjnej zasady wolności działalności gospodarczej. W świetle tej zasady:
  • przepisy dotyczące ograniczeń w prowadzeniu działalności muszą być proste i zrozumiałe,
  • urzędy nie mogą działać dowolnie a od przedsiębiorcy mogą żądać tylko tego, co wyraźnie wynika z przepisów i jest konieczne w załatwieniu sprawy,
Zasada domniemania uczciwości przedsiębiorcy

Oznacza to, że organ nie może z góry zakładać, iż działanie przedsiębiorcy jest nieuczciwe, niezgodne z przepisami prawa. W związku z tym nie może też wymagać od przedsiębiorcy, aby dowodził, że działa uczciwie.

Zmiany w interpretacji przez urząd

Na uwagę zasługują w szczególności dwie regulacje.

- Po pierwsze: rozstrzyganie wątpliwości na korzyść przedsiębiorcy. Jest to nowe rozwiązanie i dotyczy ono postępowań w których na przedsiębiorcę ma być nałożony obowiązek (np. kara pieniężna) bądź ograniczenie lub odebrane uprawnienia (np. koncesja na stację paliw). Jeżeli w takich sprawach powstaną wątpliwości dotyczące stanu faktycznego, organ będzie musiał rozstrzygnąć je na korzyść przedsiębiorcy.
- Po drugie, urząd bez uzasadnionej przyczyny nie może odstąpić od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym. Wydaje się, że dzięki temu przedsiębiorca będzie mógł bardziej przewidzieć skutki swoich działań.

Opracowanie:

Kancelaria Prawnicza KW Kruk i Wspólnicy Sp. k.
www.legalkw.pl

Ostatnio zadane pytania

Zadaj pytanie
Jeżeli masz pytanie dotyczące przepisów prawa, związane z działalnością na rynku paliw zadaj je tutaj. Wysyłając je zgadzasz się na jego publikację w naszym serwisie (dane osobowe, adres e-mail nie są publikowane, dzięki czemu zachowujesz pełną anonimowość).
Ukierunkowujące odpowiedzi, pozwalające Ci ocenić złożoność problemu, pojawią się w Sekcji Prawnej e-petrol.pl w dziale Pytań i odpowiedzi (FAQ), najpóźniej po upływie 5 dni roboczych. Udzielą Ci ich eksperci z renomowanych kancelarii prawnych, mający doświadczenie w obsłudze firm energetycznych.

Administratorem danych osobowych jest Information Market S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-674), przy ul. Legnickiej 46A/10 »

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Information Market S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-674), przy ul. Legnickiej 46A/10.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Information Market S.A. tel. +48 71 787 69 69, e-mail: iod@informationmarket.pl.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: art. 6 pkt 1b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie dotyczącym udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane przez formularz kontaktowy.

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane ani do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez administratora do czasu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie.


* Zaznaczenie pola jest obowiązkowe

Partner sekcji
KW Kruk i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Sp.k.

Niektóre obrazy czy zdjęcia znajdujące się na tej stronie są własnością 123RF Limited, ich współpracowników lub licencjonowanych partnerów i zostały udostępnione za ich zgodą.
Te obrazy czy zdjęcia nie mogą być kopiowane lub pobierane bez zgody 123RF Limited.