Jesteś tutaj: Strona Główna » Sekcja Prawna
Szukasz porady? Zadaj pytanie
Zobacz o co pytali inni
Zamów dostęp

Live Chat Software

Lipcowe obowiązki przedsiębiorców z rynku paliw

Lipcowe obowiązki przedsiębiorców z rynku paliw

Przypominamy: 7 lipca 2017 r. mija termin złożenia informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności W dniu 7 lipca 2017 r. mija termin złożenia informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności. Wspomniany obowiązek dotyczy przedsiębiorstw energetycznych, które uzyskały wpis do rejestru podmiotów przywożących paliwa ciekłe lub uzyskały koncesje w zakresie paliw ciekłych przed 7 czerwca 2017 r.

Powyższy obowiązek musi zrealizować każde przedsiębiorstwo energetyczne, które: wytwarza paliwa ciekłe; magazynuje lub dokonuje przeładunku paliw ciekłych; przesyła paliwa ciekłe lub dokonuje dystrybucji paliw ciekłych; obraca paliwami ciekłymi; przywozi paliwa ciekłe.

Obowiązek poinformowania Urzędu Regulacji Energetyki obejmuje określone dane dotyczące: rozpoczęcia eksploatacji infrastruktury, trwałym zaprzestaniu eksploatacji infrastruktury lub zmianach w infrastrukturze. Precyzyjny katalog informacji jakie mają zostać przekazane do urzędu pozostaje zależnym od rodzaju posiadanej koncesji.

W szczególności zwracamy uwagę, że podmioty posiadające koncesję na prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania paliw ciekłych (WPC) powinny poinformować Urząd Regulacji Energetyki o: instalacjach wytwarzania paliw ciekłych; stacjach paliw ciekłych – jeżeli wykorzystywane są do prowadzenia działalności; kontenerowych stacjach paliw ciekłych – jeżeli wykorzystywane są do prowadzenia działalności; środkach transportu paliw ciekłych – czyli o cysternach drogowych, kolejowych oraz kontenerowych, a także o statkach – jeżeli wykorzystywane są do prowadzenia działalności.

Z kolei podmioty posiadające koncesję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi (OPC) powinny poinformować Urząd Regulacji Energetyki o: instalacjach magazynowania paliw na ciekłych – jeżeli wykorzystywane są do prowadzenia działalności; stacjach paliw ciekłych; kontenerowych stacjach paliw ciekłych – jeżeli wykorzystywane są do prowadzenia działalności; środkach transportu paliw ciekłych – czyli o cysternach drogowych, kolejowych oraz kontenerowych, a także o statkach – jeżeli wykorzystywane są do prowadzenia działalności.

Nie ma obowiązku składania informacji, jeśli infrastruktura została wyłączona w celu jej serwisowania, modernizacji lub przebudowy.

Jeżeli dane przedsiębiorstwo energetyczne posiada różne koncesje oraz wpis do rejestru  podmiotów przywożących, składana jest jedna informacja.

Nieprzekazanie w terminie informacji lub przekazanie nieprawdziwych informacji jest zagrożone karą w wysokości 10 000 zł , która jest naliczana oddzielnie dla każdego rodzaju i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych, którą trzeba podać w informacji. Niezależnie od tej kary, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki może dodatkowo ukarać kierownika przedsiębiorstwa energetycznego. Kara dla kierownika nie może przekroczyć 300% jego miesięcznego wynagrodzenia.
Informację można przekazać listownie lub osobiście w siedzibie Urzędu Regulacji Energetyki.

Opracowanie:

Redakcja – CWW S. Cetera, M. Węgrzyn – Wysocka i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów spółka komandytowa
Ostatnio zadane pytania

Zadaj pytanie
Jeżeli masz pytanie dotyczące przepisów prawa, związane z działalnością na rynku paliw zadaj je tutaj. Wysyłając je zgadzasz się na jego publikację w naszym serwisie (dane osobowe, adres e-mail nie są publikowane, dzięki czemu zachowujesz pełną anonimowość).
Ukierunkowujące odpowiedzi, pozwalające Ci ocenić złożoność problemu, pojawią się w Sekcji Prawnej e-petrol.pl w dziale Pytań i odpowiedzi (FAQ), najpóźniej po upływie 5 dni roboczych. Udzielą Ci ich eksperci z renomowanych kancelarii prawnych, mający doświadczenie w obsłudze firm energetycznych.
Zapoznałem (-am) się z Polityką Prywatności. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Information Market S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-674), przy ul. Legnickiej 46A/10. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie w celu uzyskania odpowiedzi na przesłane zapytanie. Daneosobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz o możliwości ich poprawiania*.

* Zaznaczenie pola jest obowiązkowe

Partner sekcji
CWW Kancelaria Prawnicza Sp.k.

Niektóre obrazy czy zdjęcia znajdujące się na tej stronie są własnością 123RF Limited, ich współpracowników lub licencjonowanych partnerów i zostały udostępnione za ich zgodą.
Te obrazy czy zdjęcia nie mogą być kopiowane lub pobierane bez zgody 123RF Limited.