Rozwiń swój biznes z programem Paliwa BAQ
Jakość, pewność i dywersyfikacja dostaw gazu
Wyszukiwana fraza

Wyniki wyszukiwania dla: brak paliwa?form[search]=brak paliwa
:: Znaleziono 6 informacji ::

Jakość LPG jako paliwa do pojazdów samochodowych
- 89,0 - Całkowita zawartość dienów (jako 1,3-butadien), % molowy - 0,5 - 0,5 Siarkowodór brak brak Całkowita zawartość siarki (po wprowadzeniu substancji
Wymagany login Wysokość maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków
11 59 i CN 2710 11 90 oraz ich mieszanin z biokomponentami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2006r.
Wymagany login Metody badania jakości oleju napędowego
typu WAUKESH i znormalizowane warunki pracy tego silnika, przez porównanie właściwości samozapłonowych badanego paliwa z właściwościami paliw wzorcowych. Odczynniki
Wymagany login Wymagania jakościowe dla gazu skroplonego (LPG), sprężonego gazu ziemnego (CNG) oraz zawartości siarki dla różnych rodzajów olejów
gazu osiągnie wartość 1,5% V/V - dla nominalnej liczby Wobbego wynoszącej 25-35; bądź wartość 1,0% V/V - dla nominalnej liczby Wobbego wynoszącej 41,5-50,
System monitorowania i kontrolowania jakości paliw - zagadnienia ogólne
1200 z późn. zm.). Obok ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. z 2006r. Nr 169, poz. 1199 z późn. zm.) jest to jeden
Nowa ustawa o monitorowaniu jakości paliw
dyrektywę 98/70/WE) dodatkowo rozszerza zakres paliw objętych wymaganiami jakości o paliwa stosowane w ciągnikach rolniczych i pojazdach nie poruszających się