Jesteś tutaj: Strona Główna » Wiadomości » Prosto z rynku
Live Chat Software
Lotos Paliwa

Krytyczna ocena zjawiska subsydiowania programów rabatowych

Polska Izba Paliw Płynnych
2013-01-29 / 15:08
Krytyczna ocena zjawiska subsydiowania programów rabatowych

Wyniki badania środowiska akceptantów kart płatniczych, realizowane pod kierownictwem dr. Jakuba Górki z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, wniosły istotny wkład merytoryczny w obszar dyskusji o polskim rynku płatności oraz rozwoju przedsiębiorczości.

Zainicjowany przez Fundację Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego projekt badawczy, okazał się unikalnym w skali Europy przedsięwzięciem. Analiza otrzymanych danych sprzyjała pogłębianiu wiedzy na temat kosztów akceptacji zróżnicowanych form płatności. Jednocześnie projekt ten korespondował z działaniami Komisji Europejskiej dążącej do pozyskania porównywalnych danych o kosztach płatności z obszaru całej Unii Europejskiej. Ogółem objęto badaniem ponad tysiąc polskich firm: 1003  firmy przyjmujące gotówkę i 359 firm przyjmujących karty (z fizyczną obecnością karty). Ustalono, iż firmy akceptujące karty płatnicze - niezależnie od ich wielkości (małe, średnie, duże) - miały więcej punktów handlowo-usługowych. Charakteryzowały się przy tym wyższą sprzedażą oraz wyższą liczbą i wartością transakcji gotówką w porównaniu z firmami, które akceptowały wyłącznie gotówkę. Przeniesienie wskaźników kartowych z badania na poziom makro (wynik z ogółu firm) pozwoliło ustalić dane kwotowe: ok. 60 mld zł płatności kartą i ok. 717 mln płatności kartą w 2011 r. (wyniki niedoszacowane/ niedoszacowanie uzasadnione ze względu na założenia badawcze i sposób ważenia próby). Z analizy danych ankietowych wynikało, iż „w przypadku rynku sieciowego, jakim jest np. rynek instrumentów płatniczych, zastosowanie asymetrycznej strategii cenowej przynosi oczekiwany rezultat, jednak nie wolno abstrahować od granic elastyczności cenowej popytu akceptantów. Dla konsumenta płacącego kartą benefitem jest przede wszystkim szersza sieć akceptacji” - zaznaczono w raporcie końcowym. Z ustaleń wynikało, iż programy rabatowe dowiązane do karty oraz zwrot wartości transakcji kartą (tzw. usługa moneyback) trzeba rozpatrywać jako dodatek do analizy, nie jej istotę. - „Moneyback i programy rabatowe subsydiowane przez użytkowników tańszych instrumentów płatniczych, są nieuczciwe” - ocenili badacze.
Zostań franczyzobiorcą AMIC Energy

Polecamy

Najnowsze wiadomości

Niektóre obrazy czy zdjęcia znajdujące się na tej stronie są własnością 123RF Limited, ich współpracowników lub licencjonowanych partnerów i zostały udostępnione za ich zgodą.
Te obrazy czy zdjęcia nie mogą być kopiowane lub pobierane bez zgody 123RF Limited.