4-5 października 2023 r.

Novotel & ibis Poznań Centrum

Organizator Patron Medialny

W programie
konferencji m.in.:

Wyzwania logistyki dostaw LPG do Polski

Flota pojazdów na LPG i inne paliwa alternatywne
stan obecny i perspektywy

Aktualne zagadnienia prawno-podatkowe

Organizator Patron medialny

Zgłoś udział