LOGOWANIE
Na Stacji Paliw. Magazyn branżowych inspiracji

Zapasy obowiązkowe

2017-02-27
Zmiana wzoru deklaracji do AMR

W dniu 6 lutego 2017 roku w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej opublikowano Rozporządzenie Ministra Energii. z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie wzoru deklaracji składanej przez producentów i handlowców Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 219). »

2015-02-06
Opłata zapasowa - nowe zasady

Wraz z początkiem 2015 roku w życie weszła nowelizacja ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym z dnia 16 lutego 2007 r. (Dz. U. Nr 52, poz. 343), zwana dalej „ustawą”. Wprowadziła ona między innymi obowiązek uiszczania opłaty zapasowej na rzecz Agencji Rezerw Materiałowych (dalej AMR) w celu pokrycia kosztów realizacji zadań w zakresie tworzenia zapasów agencyjnych. »

2014-12-17
Rozporządzenia do ustawy o zapasach

16 grudnia 2014 r. zostały opublikowane najważniejsze rozporządzenia Ministra Gospodarki do znowelizowanej ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym: »

2014-09-03
Podstawowe uwarunkowania dotyczące tworzenia rezerw ropy naftowej i paliw z uwzględnieniem nowelizacji

Zapasy interwencyjne zostały utworzone na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym z dnia 17 lutego 2007 roku (Dz. U. Nr 52, poz. 343) – zwana dalej „ustawa”. Celem ustawodawcy było zapewnienie Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednich rezerw (zapasów interwencyjnych) ropy naftowej i produktów naftowych w sytuacji wystąpienia zakłóceń w ich dostawach na rynek krajowy oraz wypełniania zobowiązań międzynarodowych. »

Zapasy obowiązkowe - akty prawne

1. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (tekst ujednolicony), Dz.U. 2007 nr 52 poz. 343
Dz.U. 2007 nr 52 poz. 343 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20070520343+2011%2412%2404&min=1

2. Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych, Dz.U. z 2010 nr 229 poz. 1496 (tekst ujednolicony)
Dz.U. z 2010 nr 229 poz. 1496 (tekst ujednolicony) http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102291496

3. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, Dz.U. z 2006 nr 169 poz. 1200 (tekst ujednolicony)
Dz.U. z 2006 nr 169 poz. 1200 (tekst ujednolicony) http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20061691200

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie rejestru producentów i handlowców obowiązanych do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, Dz.U. 2007 nr 81 poz. 548
Dz.U. 2007 nr 81 poz. 548 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20070810548

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw oraz ustalania ich ilości, Dz.U. 2007 nr 81 poz. 547
Dz.U. 2007 nr 81 poz. 547 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20070810547
ze zmianami wynikającymi z:
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 sierpnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw oraz ustalania ich ilości, Dz.U. 2009 nr 150 poz. 1211
Dz.U. 2009 nr 150 poz. 1211 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091501211+2009%2409%2430&min=1

6. 4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie rejestru producentów i handlowców obowiązanych do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, Dz.U. 2007 nr 81 poz. 548
Dz.U. 2007 nr 81 poz. 548 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111400819

Ostatnio zadane pytania

Partner sekcji prawnej

Kancelaria Cabaj Kotala