Live Chat Software


Newsletter
Bezpłatne "Wiadomości e-petrol.pl" na Twoją skrzynkę e-mail
Administratorem Danych Osobowych jest...

AKCYZA 2018 - zmiany w przepisach, najnowsza praktyka organów podatkowych i orzecznictwo sądowe

2017-11-27 / 08:41
AKCYZA 2018 - zmiany w przepisach, najnowsza praktyka organów podatkowych i orzecznictwo sądowe

Termin: 13 grudnia 2017 r. Miejsce: Hotel Marriott, Warszawa. Organizator: Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe.

Serdecznie zapraszamy Państwa na konferencję organizowaną przez kancelarię Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe, której tematem przewodnim będzie podatek akcyzowy - ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych oraz aktualnej praktyki i orzecznictwa sądów administracyjnych.


Na Konferencję zapraszamy w szczególności osoby zarządzające przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność w sektorze wyrobów akcyzowych, w tym zwłaszcza paliw ciekłych, gazowych i wyrobów alkoholowych, a także osoby odpowiedzialne za rozliczenia podatkowe w takich podmiotach.

W trakcie Konferencji omówimy m.in. zmiany wprowadzane wszystkimi nowelizacjami ustawy o podatku akcyzowym, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., do których należą – w świetle obecnie procedowanych projektów – m.in.:
 • aktualizacja Nomenklatury Scalonej (kody CN) wykorzystywanej na potrzeby podatku akcyzowego
 • zmiany w zakresie wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie oraz wyrobów objętych zerową stawką akcyzy:
  - zastąpienie papierowych dokumentów dostawy dokumentami elektronicznymi (e-DD)
  - rozbudowa systemu EMCS – rozszerzenie na nowe kategorie wyrobów rozwiązań wykorzystywanych obecnie wyłącznie w procedurze zawieszenia poboru akcyzy
  - sposób dokumentowania przemieszczania wyrobów zwolnionych / objętych zerową stawką akcyzy na gruncie nowych przepisów
  - jak różne kategorie odbiorców mają potwierdzać odbiór wyrobów zwolnionych / objętych zerową stawką akcyzy?
  - zmiany w zakresie ewidencji akcyzowych
 • doprecyzowanie przepisów dotyczących stosowania stawek akcyzy dla wyrobów o przeznaczeniu innym niż napędowe lub opałowe, w tym w odniesieniu do ubytków lub całkowitego zniszczenia tych wyrobów
 • zmiany w zakresie rozliczania ubytków wyrobów akcyzowych (ubytki naturalne)
 • właściwość organów podatkowych
Dodatkowo na konferencji zostanie omówiona najnowsza praktyka organów akcyzowych, w szczególności najważniejsze spośród wydanych ostatnio interpretacji indywidualnych i wyroków sądów administracyjnych, w tym m.in. dotyczące następujących zagadnień:
 • dobra i zła wiara w akcyzie – odpowiedzialność za cudze oszustwo podatkowe
 • opodatkowanie ubytków wyrobów akcyzowych: ubytki naturalne, ubytki transgraniczne (stwierdzone przy odbiorze za granicą)
 • skutki niedopełnienia obowiązków formalnych w akcyzie: czasowa „przerwa” w zezwoleniu na prowadzenie składu podatkowego, uchybienia w dokumentacji dot. wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie
 • wyroby z zerową stawką akcyzy – problemy praktyczne
 • nabycie wewnątrzwspólnotowe poza procedurą zawieszenia - kto jest podatnikiem akcyzy (pośrednik czy fizyczny odbiorca)?
 • konwojowanie i inne formalności dot. przemieszczania wyrobów akcyzowych (w tym SENT)
 • wady jakościowe paliw ciekłych a konsekwencje akcyzowe
 • traktowanie akcyzowe olejów napędowych przeznaczonych do celów innych niż napędowe, niespełniających kryteriów jakościowych
 • wymogi akcyzowe dotyczące wag (składy podatkowe, zarejestrowani odbiorcy)
 • oszustwo podatkowe w łańcuchu dostaw – kto ma zapłacić zaległą akcyzę?
 • opłata paliwowa – problemy praktyczne (dodatki / domieszki do paliw, zwrot opłaty w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej, benzyny lotnicze)
 • akcyza a inne przepisy (SENT, „szybki” VAT przy nabyciu wewnątrzwspólnotowym paliw, split payment)

Informacje Organizacyjne
Koszt uczestnictwa jednej osoby w konferencji wynosi: 595 PLN + 23% VAT.
W cenę szkolenia wliczone są:
• materiały szkoleniowe
• lunch
• przerwy kawowe

W razie pytań prosimy o kontakt.
Izabela Kowalska
T +48 22 209 98 90
F +48 22 209 98 95
info@cabajkotala.com

Załączniki:

Niektóre obrazy czy zdjęcia znajdujące się na tej stronie są własnością 123RF Limited, ich współpracowników lub licencjonowanych partnerów i zostały udostępnione za ich zgodą.
Te obrazy czy zdjęcia nie mogą być kopiowane lub pobierane bez zgody 123RF Limited.