Jesteś tutaj: Strona Główna » Wiadomości » Biopaliwa
Live Chat Software


Newsletter
Bezpłatne "Wiadomości e-petrol.pl" na Twoją skrzynkę e-mail
Administratorem Danych Osobowych jest...

Jaka przyszłość czeka branżę biopaliw?

e-petrol.pl
2013-04-24 / 09:50
Jaka przyszłość czeka branżę biopaliw?

Prawie 150 przedstawicieli firm z branży biopaliwowej dyskutowało o istotnych dla sektora problemach na VI Spotkaniu Branży Petrochemicznej – Polski Rynek Biopaliw, zorganizowanym przez Information Market S.A., które odbyło się w dniach 10-11 kwietnia 2013 roku w hotelu Windsor w Jachrance, niedaleko Warszawy.

Pierwszy panel konferencji, dotyczący kondycji branży biopaliw i perspektyw na przyszłość, otworzył prof. Andrzej Kowalski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy z wystąpieniem na temat potencjalnych kierunków zmian cen surowców rolnych. Według profesora w nadchodzącym sezonie 2013/14 zużycie zbóż nadal będzie wyższe niż ich produkcja. Głównym czynnikiem, na który trzeba zwrócić uwagę będzie pogoda. Zakładając jej przebieg zbliżony do średniej wieloletniej, prawdopodobnie światowe zbiory zbóż powiększą się o kilka procent, jednak z powodu rosnącego popytu nie będzie możliwa odbudowa zapasów. Andrzej Kowalski podkreślił, że na znaczącą poprawę sytuacji w tej kwestii nie ma co liczyć w perspektywie najbliższych dwóch lat. 

 

 Jaka przyszłość czeka branżę biopaliw?

Drugim prelegentem pierwszego panelu była Aneta Rosiak z Działu ds. Biopaliw PKN Orlen S.A. Swoje wystąpienie poświeciła konsekwencjom wprowadzenia Narodowego Celu Redukcyjnego dla firm paliwowych. Konkluzja z wystąpienia nie jest optymistyczna dla firm z branży – Narodowy Cel Redukcyjny będzie kolejnym wymogiem prawnym, który spowoduje wzrost kosztów funkcjonowania producentów paliw w Polsce. Brak biokomponentów kolejnych generacji, mechanizmów podwójnego i poczwórnego rozliczania realizacji NCR oraz wprowadzenie ILUC może natomiast uniemożliwić wykonanie tego celu. Aneta Rosiak zwróciła też uwagę na wysokie kary, które będą grozić firmom z branży za niezrealizowanie obowiązku redukcji gazów cieplarnianych, nawet jeśli odchylenia będą niewielkie.

Kolejną prelekcję wygłosił Grzegorz Maziak – przedstawiciel organizatora konferencji, firmy Information Market S.A. Dotyczyła ona kondycji branży biopaliw w Europie. Prelegent w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na trudną sytuację producentów biodiesla, którzy konkurują z importem (głównie z Ameryki Płd. I Azji) wywierającym presję na ceny, co skutkuje niskim wykorzystaniem mocy produkcyjnych, wstrzymaniem inwestycji, ograniczaniem produkcji lub nawet zamykaniem zakładów. Dla producentów etanolu nastąpiły natomiast korzystne zmiany, spowodowane zakończeniem wsparcia podatkowego w USA oraz uszczelnieniem systemu celnego.

Ostatnim prelegentem pierwszego panelu był Dawid Berny z Rafinerii Trzebinia S.A., którego wystąpienie dotyczyło alg, jako surowca służącego do produkcji biopaliw wyższych generacji. Algi, będące surowcem pochodzącym z roślin o wysokiej wydajności, stosowane są przy produkcji biopaliw III i IV generacji.  Są jednymi z najszybciej rosnących organizmów na ziemi i mają bardzo wysoki potencjał produkcyjny (nawet kilkaset wyższy niż w przypadku roślin oleistych), a w procesie ich produkcji można wykorzystać nawet ścieki. Jak podkreślił prelegent - nie ma jednak róży bez kolców. Aby uwolnić ich potencjał potrzebne są spore nakłady pracy. Czynnikiem krytycznym w hodowli alg jest  światło. Istotna jest także odpowiednia suplementacja (zwiększenie zawartości CO2, nawozy, odpowiednie ph). Według prelegenta, główne wyzwania stojące przed produkcją biopaliw z alg to: zwiększenie i stabilizacja produktywności hodowli, optymalizacja technologiczna, zmniejszenie kosztów inwestycyjnych, zwiększenie wydajności lipidów.

Panel drugi miał formę debaty branżowej, obejmującej swoją tematyką proponowane zmiany w unijnej polityce wobec biopaliw i ich skutki dla przyszłości branży. Wprowadzenie do debaty przygotował Jarosław Cendrowski z Grupy LOTOS S.A. Do udziału w dyskusji zaproszeni zostali Jarosław Pietras z Rady Unii Europejskiej, Zygmunt Gzyra z Krajowej Izby Biopaliw, Grzegorz Ślak reprezentującego biopaliwowe spółki Akwawit Polmos i  Wratislavia-Bio, Tomasz Pańczyszyn, przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki oraz Grzegorz Semerjak z Rafinerii Trzebinia S.A.

 Jaka przyszłość czeka branżę biopaliw?

Jarosław Cendrowski w swoim wprowadzeniu przypomniał uczestnikom debaty trochę historii. Zaczął od 2003 roku, kiedy to został wykreowany rynek biopaliw i wydawało się, że inwestowanie w ten sektor jest bezpieczne. Potem weszła w życie dyrektywa 2009/28/WE, która wprowadziła podwójne rozliczenie biopaliw, ILUC, kryteria zrównoważonego rozwoju, pojawiły się normy paliwowe. Powstało wtedy pytanie jak wypełnić cel przy obowiązujących i planowanych normach paliwowych. W 2010 roku odbyły się konsultacje społeczne dotyczące ILUC, a rok później pojawiło się pytanie co dalej z biopaliwami pierwszej generacji. W 2012 roku zapadła decyzja polityczna uwzgledniająca ochronę środowiska oraz istniejącego przemysłu.

Prelegent podkreślił, że udział energii z biopaliw wyprodukowanych z surowców spożywczych na poziomie maks. 5 proc. to nie koniec branży tylko możliwość kontynuacji działalności na poziomie średniej unii europejskiej. Odwrót od biopaliw z surowców spożywczych nastąpił nie tylko w Europie, ale też np. w Stanach Zjednoczonych. 

Tomasz Pańczyszyn zaznaczył, że UE jest tylko niewielką cząstką tego rynku – o tym musimy pamiętać. Na cele należy spoglądać szerzej, one rzutują bowiem nie tylko na jedną branżę. Zarzuty do 5 proc. limitu są dwa – taka propozycja nie daje ciągłości funkcjonowania branży oraz nastąpić może brak rozwoju biopaliw kolejnych generacji. Są jednak kraje, które mówią, ze ten limit powinien być jeszcze niższy od 5 proc. – przypomniał prelegent.

Następnie głos zabrał Jarosław Pietras Rady Unii Europejskiej, który podkreślił, że inicjująca aktualną dyskusję Komisja Europejska jest jej ważnym uczestnikiem, ale nie jedynym. W swojej wypowiedzi nakreślił możliwe ramy czasowe dotyczący opracowywania nowych założeń. Jarosław Pietras wskazał też na szerszy kontekst dyskusji związany z polityką klimatyczną.  

Zygmunt Gzyra jako przedstawiciel biznesu biopaliwowego odniósł się do problemu ILUC i podkreślił, że nie ma gotowego kompromisu w tej dziedzinie. Bo jaki jest kompromis pomiędzy byciem w ciąży a nie byciem -  pomiędzy tym, że jest ILUC a tym, że go nie ma? – zapytał przewrotnie prelegent. Wypracowanie sensownego kompromisu będzie trudne – podkreślił. 

Grzegorz Ślak zabrał głos w dyskusji z punktu widzenia czysto biznesowego. Według niego problem polega na tym, że ten biznes jest odbierany bardzo politycznie i to największa przeszkoda dla jego rozwoju. Prezes Ślak podkreślił, że nie jest ważne, czy to będzie 5 proc. czy inny limit – istotne dla branży jest to, że na razie nie wiadomo ile będzie. To powstrzymuje inwestycje i rozwój sektora. Zaapelował też, aby nie wieścić końca świata dla branży, bo to powstrzymuje inwestorów oraz żeby nie skupiać się na uregulowaniach, tylko na innowacjach.

Grzegorz Semerjak dodał, że Rafineria Trzebinia S.A. nie boi się ograniczenia do 5 proc., ale będzie walczyć żeby ten pułap został zwiększony. Kolejne generacje biopaliw są jak najbardziej pożądane i jego firma myśli o tym, ale na uwadze trzeba tu mieć duże koszty inwestycyjne.

Panel trzeci dotykał tematyki prawno-podatkowej. Jako pierwszy swoją prelekcję wygłosił Sebastian Ciach z DEKRA Certification Sp. z o.o. Jego wystąpienie poświęcone było certyfikacji REDcert/ISCC, nowościom w programie certyfikacji oraz handlowi pomiędzy uczestnikami systemów. Prelegent szczegółowo omówił różnice pomiędzy europejskim i narodowym systemem oraz przybliżył uczestnikom przebieg samego procesu certyfikacji. Poruszył też zagadnienia związane z certyfikacją i podwójnym naliczaniem.

Następnie głos zabrał naczelnik Tomasz Pańczyszyn z Ministerstwa Gospodarki. Jego wystąpienie dotyczyło prawnych aspektów funkcjonowania branży biopaliw w Polsce. Jednym z podjętych przez niego tematów był projekt nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Projekt ustawy jest obecnie przedmiotem prac Komitetu do Spraw Europejskich. Zmiany w obowiązujących przepisach mają dotyczyć w szczególności kwestii wynikających z wprowadzonego przez dyrektywę celu w zakresie 10 proc. udziału energii odnawialnej w transporcie w 2020 roku oraz przepisów dotyczących wprowadzenia kryteriów zrównoważonego rozwoju, obowiązujących dla biokomponentów i biopaliw ciekłych (m.in. nowe definicje, dodatkowe obowiązki rejestracyjne, uregulowania w zakresie sprawozdawczości podmiotów). Wszystko to ma na celu bardziej efektywne monitorowanie rynku. Kolejnym tematem podjętym przez naczelnika Pańczyszyna była kwestia dofinansowania na realizację działań związanych z wytwarzaniem biokomponentów, biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych. W 2013 roku kwota przeznaczona na dofinansowanie powyższych działań będzie kształtować się na poziomie ok. 428,72 mln zł.

Konferencyjną część Spotkania zamknęła prelekcja Andrzeja Jarzębskiego z Expertise, który przybliżył uczestnikom zasady rozliczeń biokomponentów i biopaliw ciekłych w temperaturze 15 st. C.

Olej rzepakowy spot

Olej rzepakowy surowy w Polsce
Data Tydzień Cena
P<300ppm
zmiana Cena
P<30ppm
zmiana
2017-02-27 9 3035,00 -16,00 3232,00 -25,00
2017-02-20 8 3051,00 -14,00 3257,00 -45,00
Ceny spot oleju rzepakowego surowego (zawartość: P do 300ppm; WKT do 2%, lub P do 30ppm; WKT do 1%) z dostawą do odbiorcy - płatność przy odbiorze, wyrażone w [PLN/t], od 17.11 2014 dotyczą już tylko towaru certyfikowanego na zgodność z tzw. Kryteriami Zrównoważonego Rozwoju. Dane aktualizowane w poniedziałki do godziny 16.00. więcej »

Niektóre obrazy czy zdjęcia znajdujące się na tej stronie są własnością 123RF Limited, ich współpracowników lub licencjonowanych partnerów i zostały udostępnione za ich zgodą.
Te obrazy czy zdjęcia nie mogą być kopiowane lub pobierane bez zgody 123RF Limited.

W serwisie stosowane są pliki cookies, które zapisywane są na dysku urządzenia końcowego w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkowników. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności.